Kontakt/CV

Nina Jensen (f. 1981) är baserad i Skåne, tog masterexamen från Konsthögskolan i Malmö 2012 och har examen i konstvetenskap. Hon jobbar med teckning, måleri, installation och deltagarbaserade projekt. Arbetet bottnar i en undran över gränsen mellan natur och civilisation, naturligt och artificiellt samt mänskligt sökande efter mening. Sedan 2020 driver hon FLOCK Plattform och nätverk för deltagarbaserad konst tillsammans med konstnären Louise Johansson Waite.

Nina Jensen (1981) graduated from the MFA at Malmö Art Academy in 2012 and is based in Skåne. She works with drawing, painting, installation and participatory art projects. She is co-funder of FLOCK Platform and network for participatory art. 

nina.s.jensen@gmail.com

+46 (0) 73 700 63 13

https://www.facebook.com/Det-postapokalyptiska-hantverkskollektivet-Babels-Rehab

Utbildning:

2010-2012, Master i Fri Konst, Konsthögskolan i Malmö

2007-2010, Bachelor i Fri Konst, Konsthögskolan i Malmö

2004-2007, Konstlinjen, Birkagårdens folkhögskola

2000-2004, Bachelor i Konstvetenskap, Lunds Universitet

Utställningar/projekt:

2022 Monumental Flock, Grupputställning, Malmö Konstmuseum

2021 Monumental Flock, Grupputställning Verkstad Konsthall, Norrköping

2021 Orörliga rörare, deltagarbaserad installation, ALLT KÖTT ÄR HÖ // ALL FLESH IS HAY, Grupputställning, Gislaveds Konsthall

2021 Massa kärl materia och mening, Separatutställning, Galleri cozmo, Lund

2019-2021 Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab, del av kursen Imagining Catastrophe, Malmö Universitet

2020 FLOCK, Konstnärsdriven plattform för deltagarbaserad konst, initiativtagare och projektledare tillsammans med Louise Johansson Waite

2017-2020 Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab, Malmö Konstmuseum, Skånes Konstförening, Åstorps Konsthall, bibliotek i Veberöd, Genarp, Svalöv, Eslöv, Guldängens bygglek, Malmö

2018 I Will Survive, grupputställning på Galleri CC och Alta Art Space, Malmö

2018 All our Pasts and Futures, installation och workshops, Skånes konstförening, Malmö

2018 Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab – Skulptera framtiden och bygg en ny planet, Malmöfestivalen, på uppdrag av Moderna Museet Malmö, Malmö Konsthall och Malmö Konstmuseum

2018 Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab på Urban Beach, interaktiv installation och workshops under sju veckor på Ribersborgsstranden, Malmö

2017 Sy ditt eget kollo, Konstkollo under två veckor, Malmö Konstmuseum

2017 Dans i Sokndal, en serie dansworkshops, bygge av en dansbana och samtal om dansens roll i gruvbyn i det norska bibelbältet. Tillsammans med deltagare från seniordansen i Sokndal. Projektet genomfördes under ett residency på Velferden – Sokndal scene for samtidskunst, Sokndal

2016 Spå din framtid med Det postapokalyptiska hantverkskollektivet, Utställning och workshops, Landskrona Konsthall i samarbete med Josefin Bergman

2016 Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab på Skånes konstförening, öppna workshops för allmänheten samt Skapande skola

2015 Postapokalyptiska förberedelser, en serie workshops i lokala hantverk som korgbindning, knivtillverkning, bakning och textilfärgning med växter. Under residency på Velferden – Sokndal scene for samtidskunst, Sokndal

2015 In i skabet – Artist books, grupputställning, Bakkehusmuseet, Frederiksberg, Nivaagaards Malerisamling, Kunstnerhuset Classensgade, Köpenhamn

2015 Glasmo, En serie intervenerande performances i samarbete med konstnären Ingela Ihrman, Combustion Gallery, Zadar, Kroatien

2014 Double You, grupputställning, Skånes Konstförening och KHM Gallery

2014 How silent the ship has become, Grupputställning, Galleri Sø, Köpenhamn

2013 Always on the move, Grupputställning, Fleming House underground car park, Glasgow

2012 Vi var alla livrädda, Examensutställning, Konsthögskolan i Malmö, KHM

2011 Escape, Lunds Konsthall, grupputställning

2011 Escape, HBK, Braunschweig, grupputställning

2010 Examensutställning, KHM, Malmö

Offentliga verk:

2022 Konstnärlig projektledare för gestaltningsuppdrag inom projektet Konstlyftet som riktar sig till personer inom LSS, beställt av Malmö Konsthall, MKB Fastighets AB och Funktionsstödsförvaltningen, Bellevuegården, Malmö

2017 Rumsgestaltning, workshoprum, Malmö konstmuseum

2013 Väggmålning på Skånes Universitetssjukhus

Publicerad i:

2022 Postcards with Mountains, Utgiven av Martin Eltermann

2019 Bästa Biennalens tidning

2018 Survival Handbook, Edited by Sara Anstis

2013 Att segra, Utgiven av Angelica Falkeling och Anna-Karin Rasmusson      

2012 Den blodige tungen och Öyet igjen, Antologier utgivna av Daniel Peder Askeland

Stipendier:

2021 Ateljéstipendium, Malmö stad

2021 Projektstöd, Konstnärsnämnden

2020 Arbetsstipendium, Malmö stad

2020 Krisstipendium 1, 2 och 3, Konstnärsnämnden

2019 Resestipendium, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse

2018 Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden

2016 Ateljéstipendium, Malmö stad

2015 Nell Walden-stipendiet

2015 Malmö Stads Kulturstipendium

2015 Mobilitetsstöd, Kulturkontakt Nord

2014 Internationellt kulturutbyte, Iaspis

2014 Konstnärernas hjälpfond

2014 Resestipendium, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse

2014 Ateljéstöd, Malmö stad

2014 Internationellt kulturutbyte, Iaspis

2012 Bergmans minnesfond

Anställningar/Uppdrag

2021-2022 Konstlyftet, workshops och utställning med LSS-boenden i Malmö, Malmö Konsthall

2020 Kökslandskap, måleriworkshop för Åstorps konsthall

2019 Sevedsplaneten, workshops för barn på Skånes konstförening, Sevedsplan och Malmöfestivalen

2011-2016 Konstpedagog, guide, värd, Moderna Museet Malmö, Moderna Museet, Ystad konstmuseum, Malmö konstmuseum

2015 Styrelseordförande Skånes Konstförening, Malmö

2013-2016 Styrelsemedlem, Skånes konstförening

2013-2017 Startade och drev ateljékollektivet Smålandsgatan 15

Education:

2010-2012, Master of Fine Arts, Malmö Art Academy

2007-2010, Bachelor of Fine Arts, Malmö Art Academy

2004-2007, Art, Birkagårdens folkhögskola

2000-2004, Bachelor, Art History, Lund University

Exhibitions/projects:

2021 Monumental Flock, group exhibition, Verkstad Konsthall, Norrköping

2021 ALLT KÖTT ÄR HÖ // ALL FLESH IS HAY, group exhibition, Gislaveds Konsthall

2021 Konstlyftet, workshops and exhibition, Malmö Konsthall

2021 Massa kärl materia och mening, solo exhibition, Galleri cozmo, Lund

2020 FLOCK, Artist run Plattform for participatory art, founded together with Louise Waite

2020 Kökslandskap, digital painting workshop, Åstorps konsthall

2020 The Post Apocalyptic Crafts Collective Babels Rehab, workshops for kids, libraries in Veberöd och Genarp

2020 The Post Apocalyptic Crafts Collective Babels Rehab, digital workshops, Imagining Catastrophe, Malmö University

2019 The Post Apocalyptic Crafts Collective Babels Rehab, clay workshops for schools, Guldängens bygglek, Malmö

2019 Sevedsplaneten, workshops for kids, Skånes konstförening, Sevedsplan och Malmöfestivalen

2019 The Post Apocalyptic Crafts Collective Babels Rehab, workshops, Imagining Catastrophe, Malmö University

2018 I Will Survive, group show, Galleri CC och Alta Art Space, Malmö

2018 The Post Apocalyptic Crafts Collective Babels Rehab at Urban Beach, interactive installation in public space, workshops, June-August, in cooperation with Malmö city and Bästa Biennalen

2018 Shape the future, build a new planet, workshops at Malmöfestivalen in cooperation with Moderna Museet Malmö, Malmö Konsthall and Malmö Konstmuseum

2018 All our Pasts and Futures, utställning och workshops, Skånes konstförening, Malmö

2017 Sew your summer camp, Summer Art Camp, sewing tents and setting up camp in Slottsparken, Malmö Konstmuseum

2016 – 2017 The Post Apocalyptic Crafts Collective Babels Rehab, Skånes Konstförening, Malmö

2016, February, Tell your future with the Post Apocalyptic Crafts Collective, Landskrona Konsthall

2015, October, The Post Apocalyptic Crafts Collective Babels Rehab, Installation and series of workshops, Skånes Konstförening, part of Bästa Biennalen!

2015, The Post Apocalyptic Crafts Collective Babels Rehab, Installation and workshop, Kulturnatten i Landskrona

2015, Glasmo, Series of intervening performance in cooperation with the artist Ingela Ihrman, Zadar, Croatia                                                                                         

2015, Juli, Postapocalyptic Preparations, series of crafts workshops,Velferden Atelier og Galleri, Norway                                                                                                      

2015, December-January, The Post Apocalyptic Crafts Collective Babels Rehab, Installation and workshops in temporary location in the commercial area in Malmö                                                                                                                         

2015, In i skabet – Artist books, Group show, Bakkehusmuseet, Frederiksberg

2014, Ud Af Skabet – Artist Books, Nivaagaards Malerisamling                                    

2014, Lige i skabet- Artist Books, Svends Bibliotek, Kunstnerhuset Classensgade, Köpenhamn

2014, Double You, Groupshow, Skånes Konstförening och KHM Gallery

2014, How silent the ship has become, Groupshow, Galleri Sø, Köpenhamn                

2013, The Social, Old Hairdressers, Glasgow                                                             

2013, Always on the move, Group show, Fleming House underground car park, Glasgow                                                                                                                      

2012, Vi var alla livrädda, Degree show, KHM Gallery

2011, Escape, Lunds Konsthall                                                                                   

2011, Escape, Groupshow, HBK, Braunschweig

Public Work:

2013, Wallpainting, Skåne University Hospital

Published in:

2018, Survival Handbook, Edited by Sara Anstis

2013, Att segra, Published by Angelica Falkeling och Anna-Karin Rasmusson                   

2012, Den blodige tungen och Öyet igjen, published by Daniel Peder Askeland

Grants:

2021, Project grant, The Swedish Art Grants Committee

2020, Crisis Grant 1, 2 and 3, The Swedish Art Grants Committee

2020, Work grant, Malmö stad

2019, Travel Grant, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse

2018 Work grant, Konstnärsnämnden, The Swedish Art Grants Committee

2016, Studio grant, Malmö stad

2015, Nell Walden-stipendiet

2015, Malmö Stads Kulturstipendium

2015, Mobilitetsstöd, Kulturkontakt Nord

2014, Internationellt kulturutbyte, Iaspis

2014, Konstnärernas hjälpfond                                                                                   

2014, Travel Grant, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse

2014, Studio grant, Malmö Stad 

2013, International Exchange, IASPIS,

2102, Bergmans minnesfond

Work/Assignments

2011-2016, Guide, Art Educator, The Modern Museum Malmö

2013-2016, Chairman/member of the Board, Skånes konstförening                                     2013-2016, Runs the studio collective Smålandsgatan 15