Kontakt/CV

nina.s.jensen@gmail.com

+46 (0) 73 700 63 13

https://www.facebook.com/Det-postapokalyptiska-hantverkskollektivet-Babels-Rehab

Utbildning:

2010-2012, Master i Fri Konst, Konsthögskolan i Malmö,                                           2007-2010, Bachelor i Fri Konst, Konsthögskolan i Malmö,                                  2004-2007, Konstlinjen, Birkagårdens folkhögskola                                             2000-2004, Bachelor i Konstvetenskap, Lunds Universitet

Utställningar/projekt:

 

2016, September-Maj 2017, Det Postapokalyptiska Hantverkskollektivet Babels Rehab på Skånes Konstförening

2016, Februari, Spå din framtid med Det Postapokalyptiska Hantverkskollektivet, Landskrona konsthall

2015, Oktober, Det Postapokalyptiska Hantverkskollektivet, Installation, serie workshops, Skånes Konstförening, del av Bästa Biennalen! en konstfestival för barn, unga och andra nyfikna

2015, Oktober, Det Postapokalyptiska Hantverkskollektivet, Installation och workshop, Kulturnatten i Landskrona

2015, Juni, Glasmo, En serie intervenerande performances i samarbete med konstnären Ingela Ihrman, Combustion Gallery, Zadar, Kroatien

2015, Juli, Postapokalyptiska Förberedelser, en serie hantverksworkshops, Velferden Atelier og Galleri, Norge

2014-2015, December-Januari, Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab, Interaktiv installation och workshops på gågatan i Malmö

2015, In i skabet – Artist books, grupputställning, Bakkehusmuseet, Frederiksberg, Ud Af Skabet – Artist Books, Nivaagaards Malerisamling, Lige i skabet- Artist Books, Svends Bibliotek, Kunstnerhuset Classensgade, Köpenhamn
2014, Double You, grupputställning, Skånes Konstförening och KHM Gallery               2014, How silent the ship has become, Galleri Sø, Köpenhamn, grupputställning                 2013, The Social, One night event, Old Hairdressers, Glasgow                                     2013, Always on the move, Fleming House underground car park, Glasgow                     2012, Vi var alla livrädda, Examensutställning, Konsthögskolan i Malmö, KHM            2011, Escape, Lunds Konsthall, grupputställning                                                          2011, Escape, HBK, Braunschweig, grupputställning
2010, Examensutställning, KHM, Malmö

Offentliga verk:

2013, Väggmålning på Skånes Universitetssjukhus

Publicerad i:

2013, Att segra, Utgiven av Angelica Falkeling och Anna-Karin Rasmusson                    2012, Den blodige tungen och Öyet igjen, Antologier utgivna av Daniel Peder Askeland

Stipendier:

2016, Ateljéstipendium, Malmö stad

2015, Nell Walden-stipendiet                                                                                           2015, Malmö Stads Kulturstipendium                                                                              2015, Mobilitetsstöd, Kulturkontakt Nord                                                                         2014, Internationellt kulturutbyte, Iaspis                                                                           2014, Konstnärernas hjälpfond                                                                                       2014, Resestipendium, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse                                               2014, Ateljéstöd, Malmö stad                                                                                       2013, Internationellt kulturutbyte, Iaspis                                                                        2012, Bergmans minnesfond

Anställningar/Uppdrag

2011-2016, Konstpedagog, guide, värd, Moderna Museet Malmö                       2014-2015, Styrelseordförande, Skånes Konstförening, Malmö

2013-2016, Styrelsemedlem, Skånes konstförening

2013-2016, Driver ateljékollektivet Smålandsgatan 15, tillsammans med Maiken Stene

Education:

2010-2012, Master of Fine Arts, Malmö Art Academy,                                          2007-2010, Bachelor of Fine Arts, Malmö Art Academy,                                     2004-2007, Art, Birkagårdens folkhögskola                                                         2000-2004, Bachelor, Art History, Lund University

Exhibitions/projects:

2016, September- 2017, May, The Post apocalyptic crafts collective, Skånes Konstförening, Malmö

2016, February, Tell your future with the Post apocalyptic crafts collective, Landskrona Konsthall

2015, October, The Post apocalyptic crafts collective, Installation and series of workshops, Skånes Konstförening, part of Bästa Biennalen!                                                            2015, October, The Post apocalyptic crafts collective, Installation and workshop, Kulturnatten i Landskrona                                                                                             2015, June, Glasmo, Series of intervening performance in cooperation with the artist Ingela Ihrman, Zadar, Croatia                                                                                          2015, Juli, Postapocalyptic preparations, series of crafts workshops, Velferden Atelier og Galleri, Norway                                                                                                      2014-2015, December-January, The Post apocalyptic crafts collective Babels Rehab, Installation and workshops in temporary location in the commercial area in Malmö                                                                                                                          2015, In i skabet – Artist books, Group show, Bakkehusmuseet, Frederiksberg             2014, Ud Af Skabet – Artist Books, Nivaagaards Malerisamling                                     2014, Lige i skabet- Artist Books, Svends Bibliotek, Kunstnerhuset Classensgade, Köpenhamn
2014, Double You,
Groupshow, Skånes Konstförening och KHM Gallery
2014, How silent the ship has become,
Groupshow, Galleri Sø, Köpenhamn                 2013, The Social, Old Hairdressers, Glasgow                                                              2013, Always on the move, Group show, Fleming House underground car park, Glasgow                                                                                                                       2012, Vi var alla livrädda, Solo show, Malmö Art Academy                                           2011, Escape, Lunds Konsthall                                                                                    2011, Escape, HBK, Braunschweig
2010, Degree show,
Malmö Art Academy

Public Work:

2013, Wallpainting, Skåne University Hospital

Published in:

2013, Att segra, Published by Angelica Falkeling och Anna-Karin Rasmusson                    2012, Den blodige tungen och Öyet igjen, published by Daniel Peder Askeland

Grants:

2016, Studio grant, Malmö stad

2015, Nell Walden-stipendiet                                                                                        2015, Malmö Stads Kulturstipendium                                                                              2015, Mobilitetsstöd, Kulturkontakt Nord                                                                      2014,Internationellt kulturutbyte, Iaspis                                                                           2014, Konstnärernas hjälpfond                                                                                    2014, Travel Grant, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse                                                                                                                         2014, Studio grant, Malmö Stad 
2013, International Exchange, IASPIS,                                                                             2102, Bergmans minnesfond

Work/Assignments

2011-2016, Guide, Art Educator, The Modern Museum Malmö

2013-2016, Chairman/member of the Board, Skånes konstförening                                     2013-2016, Runs the studio collective Smålandsgatan 15